Dependency Injection Nedir? .NET Core İle Örnekli Anlatım

By -

Dependency Injection Nedir? Dependency Injection (DI), yazılım tasarım desenleri arasında yer alan bir tekniktir ve genellikle nesne yönelimli programlama (OOP) ile kullanılır. DI, bir yazılım bileşeninin, başka bir bileşene bağımlı olmaksızın çalışabilmesini sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yazıda, Dependency Injection konusunu daha ayrıntılı olarak ele alacağız.

Dependency Injection Nedir?

Dependency Injection (DI), bir nesnenin, başka bir nesneye bağımlı olmasına rağmen, bağımlılıklarını doğru bir şekilde yönetebilmek için kullanılan bir tekniktir. Bu, bağımlılıkların nesnenin kendisi tarafından yönetilmesi yerine DI konteyneri tarafından yönetilmesi anlamına gelir. DI, nesneler arasındaki bağımlılıkları azaltır ve bu sayede yazılımın bakımını, testini ve genişletilebilirliğini kolaylaştırır.

dependency injection nedir

DI Nasıl Çalışır?

Dependency Injection, nesnelerin oluşturulması ve yönetilmesi sırasında kullanılır. DI, bir bileşenin bir başka bileşene ihtiyaç duyduğu zaman, bu ihtiyacın DI konteyneri tarafından karşılanması ile gerçekleştirilir. DI, bir bileşenin kullanımına ihtiyaç duyduğu diğer bileşenlerin konfigürasyonlarını yönetir ve ihtiyaç duyulan bileşenlerin oluşturulmasını sağlar.

Avantajları

Dependency Injection’ın birçok avantajı vardır:

 • Daha az bağımlılık: Dependency Injection sayesinde, bağımlılıklar arasındaki doğrudan ilişki azalır. Bu, daha az sıkı bağımlılıklar sağlar ve değişikliklerin diğer kod parçalarını etkilemesini azaltır. Örneğin, bir sınıfta değişiklik yapmak, uygulamanın diğer parçalarını etkilemez.
 • Daha kolay birim testleri: Birim testleri yaparken, bir sınıfın bağımlılıklarını taklit edebilirsiniz. Bu, birim testlerinin daha az karmaşık hale gelmesini sağlar. Örneğin, bir sınıfın bağımlılıklarını taklit etmek için, Dependency Injection kullanabilirsiniz.
 • Daha kolay bakım: Bir sınıfın bağımlılıklarını değiştirerek, uygulamadaki değişikliklerin etkisini azaltabilirsiniz. Bu, bakımın daha kolay ve daha hızlı olmasını sağlar.
 • Daha kolay ölçekleme: Bir uygulamayı ölçeklendirirken, bazı parçalarının ölçeklendirilememesi sorun yaratabilir. Dependency Injection kullanarak, bağımlılıkları daha kolay değiştirebilir ve ölçeklendirebilirsiniz.

Dezavantajları

Dependency Injection’ın bazı dezavantajları vardır:

 • Daha karmaşık kod: Dependency Injection, daha karmaşık kod yapısına neden olabilir. Bu, daha fazla çaba gerektirebilir ve kodun anlaşılmasını zorlaştırabilir.
 • Yanlış yapılandırma: Dependency Injection, yanlış yapılandırıldığında hatalara neden olabilir. Örneğin, bir bağımlılığı yanlış bir şekilde yapılandırırsanız, uygulama hatalara neden olabilir.
 • Daha fazla bellek kullanımı: Dependency Injection, daha fazla bellek kullanabilir. Bu, uygulama ölçeklendirilirken sorun yaratabilir.
 • Daha yavaş çalışma: Dependency Injection, uygulamanın yavaş çalışmasına neden olabilir. Bu, özellikle büyük uygulamalarda sorun yaratabilir.

.NET Core İle Bir Dependency Injection Örneği

Örneğimize başlamadan önce, öncelikle .NET Core projesi oluşturmalıyız. Bunun için Visual Studio kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek bir .NET Core projesi oluşturabilirsiniz:

 1. Visual Studio’yu açın ve “New Project” seçeneğini seçin.
 2. “ASP.NET Core Web Application” seçeneğini seçin ve adını belirleyin.
 3. “Web Application” şablonunu seçin ve “Create” düğmesine tıklayın.

.NET Core projesi oluşturulduktan sonra, ConfigureServices() metodunu kullanarak DI ekleyebiliriz. Aşağıdaki kod örneğinde, bir ILogger nesnesi ekleyeceğiz:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  services.AddControllersWithViews();

  services.AddSingleton<ILogger, Logger>();
}

Yukarıdaki kodda, AddSingleton() metodu, ILogger arayüzüne karşılık gelen Logger sınıfını DI için kaydediyor. ILogger arayüzü, ILogger uygulamasının bir soyutlamasıdır ve bu sayede ILogger’a sahip olan nesneler, ILogger nesnesinin gerçek uygulamasına bağımlı olmadan çalışabilir.

ILogger örneği kullanmak için, bir Controller nesnesi oluşturabiliriz ve ILogger örneğini bu Controller nesnesine enjekte edebiliriz. Aşağıdaki örnekte, HomeController sınıfına ILogger enjekte ediyoruz:

public class HomeController : Controller
{
  private readonly ILogger _logger;

  public HomeController(ILogger logger)
  {
    _logger = logger;
  }

  public IActionResult Index()
  {
    _logger.Log("Index method called");

    return View();
  }
}

Yukarıdaki kodda, HomeController sınıfı ILogger arayüzüne bağımlı hale getirilmiştir. Constructor enjeksiyonunu kullanarak, ILogger nesnesi Controller nesnesine enjekte edilir ve bu sayede ILogger nesnesi kullanılabilir hale gelir. Index() metodu, ILogger nesnesi kullanılarak bir log oluşturur.

Bu örnekte, ILogger arayüzüne bağımlılık enjekte ettik. Ancak, aynı şekilde başka nesneler de enjekte edilebilir. Örneğin, veritabanı bağlantısı, yapılandırma ayarları vb.

Dependency Injection, yazılımın test edilebilirliğini artırır ve nesneler arasındaki bağımlılığı azaltarak bakım kolaylığı sağlar.

Detaylı örnekler için incelenebilir: https://www.tutorialsteacher.com/ioc/dependency-injection

-->