IBM Cognos ile Adım Adım Deployment

By -

 

EXPORT&IMPORT COGNOS DEPLOYMENT

Aşağıdaki adımlar cognos test ortamındaki content datasının (Rapor, Rapor paketi, dashboard, full content) cognos prod ortamına aktarılmasını anlatmaktadır.

1. ADIM

 Kullanıcı Cognos ortama active directory hesabı ile sisteme login olur. Sonrasında Launch menüsünden “IBM Cognos Administration” bölümüne giriş yapar.

zz

2. ADIM

Çıkan ekranda “Configuration” tabında bulununan sol taraftaki “Content Administration” kısmına geldikten sonra sağ üst kısımda işaretlenmiş “New Export” özelliğini seçiyoruz.

admin

3. ADIM

Çıkan ekranda “Name” kısmında oluşturacağımız export dosyasına isim veriyoruz. Ve “Next” seçiyoruz.

33

4. ADIM

Çıkan ekranda “Deployment Method” altında;

  1. Kısım : Sadece Public Folder veya seçilen klasör içeriğinin export’ unu almak içindir.
  2. Kısım : Tüm content içeriğini almak içindir.

Biz ise şuan 1.Kısım’ ı seçiyoruz.

4

5. ADIM

Çıkan ekranda “Add” özelliğini seçerek eklemek istediğimiz klasörleri seçeceğimiz ekrana geleceğiz.

“Options” altında;

1.Kısım : Seçilen content’ in rapor çıktılarını içerip içermeyeceği seçilir.

2.Kısım : Nesnelerin çalışma geçmişlerini içerip içermeyeceği seçilir.

3.Kısım : Nesnelerin schedule seçeneklerinin içerip içermeyeceği seçilir.

16

 

6.ADIM

Sol taraftan istediğimiz klasörleri seçip sağ tarafa atıyoruz. “Ok” butonuna basıp devam ediyoruz.

15

 

7. ADIM

Çıkan ekranda ister tekrar “Add” ile content ekleyebilir, yada “Remove” ile eklediğimizi çıkarabiliriz. “Next” ile devam ediyoruz.

 

koy

8. ADIM

“Directory Content” altında;

1.Kısım : Seçilen content’ in cognos grup ve rollerinin içerip içermeyeceği seçilir.

2.Kısım : Seçilen content’ in kullanıcılardan oluşturulan mail gruplarını içerip içermeyeceği seçilir.

3.Kısım : Seçilen content’ in data connection ayarlarının içerip içermeyeceği seçilir. ( Buradaki seçenek “Include signons” ile beraber “Keep existing entries” özelliği ile mutlaka seçi lmelidir. )

“Next” ile devam ediyoruz.

17

 

9. ADIM

1.Kısım : Seçilen content’ in klasörlere erişim yetkilerinin içerip içermeyeceği seçilir.

2.Kısım : Seçilen content’ in deployment sonucunda oluşacak log-on detay seviyesi belirlenir.

“Next” ile devam ediyoruz.

koy2

10. ADIM

1.Kısım : Daha önce export’u oluşturulan dosyaları gösterir.

2.Kısım : Oluşturulacak export’ a isim verilir. (Burası oluşturduğumuz export adlı bir dosya bulunduğu için çıktı.)

3.Kısım : Burda istersek oluşturacağımız export’ u daha sonrasında import ederken belirlenen şifre ile gerçekleştirilmesi sağlanır.

 

on

11. ADIM

“Next” ile devam edilir.

onbir

12. ADIM

1.Kısım : Burada işlemi kayıt edip çalıştırabilir, işlemi kayıt edip zamanlayabilir yada sadece kayıt edebiliriz.

“Finish” ile işlemi bitiriyoruz.

all

13. ADIM

Tekrar Prod Cognos portalından Administration – Configuration – Content Administration’ a girerek bu sefer New Import alınır.

yy

14. ADIM

Import edilmek istenen paket seçilip “Next” ile devam edilir.

 

144

15. ADIM

“Next” ile devam edilir.

1555

16. ADIM

1.Kısım : Burda import edeceğimiz paketi seçiyoruz.

2.Kısım : İstersek import edeceğimiz paketin hedef klasörünü değiştirebiliyoruz.

“Next” ile devam edilir.

16

17. ADIM

“Next” ile devam edilir.

17

18.ADIM

“Next” ile devam edilir.

999

19.ADIM

“Finish” ile işlemi bitiriyoruz.

19

Test Ortamından Production Ortamına XML ile Rapor Taşıma

  1. ADIM

Cognos Report Studio’da Taşınacak raporun xml i dışarıya ‘Copy Report to Clipboard’ alınır.

 0

 

  1. ADIM

Prod ortamında Rapor xml’i içeriye ‘Open Report from Clipboard’ yönetimi ile alınır.

01

 

Rapora Modelde Olmayan Fonksiyonu Ekleme

Raporumuza data item ekleyip f(x) ile görülen fonksiyonlarımızı aşağıdaki gibi görüntüleyebiliriz. Ancak aşağıda göremediğimiz bir fonksiyonu bu raporda kullanmamız gerektiğinde yapmamız gerekenleri aşağıda açıklayacağım :

cc

FM’ye gelip gezgine tıklıyoruz.

bb

Buradan Presentation Layer’a geliyoruz.

3

Buradan Function klasörünü seçiyoruz.

4

b2

Fonksiyonların bulunduğu sayfa üzerinde boş bir alana sağ tıklıyoruz. Buradan Meta Veri Sihirbazını Çalıştır.  Buradan Veri Kaynakları ileri bir Veri kaynağı seçilip, veritabanında objelerin vs bulunduğu alan seçilip fonksiyon bu alan içerisine İçe Aktar komutu ile alınır

6                             al2

Bunları yaptıktan sonra paketimizdeki bu değişimi raporumuzda da görebilmek için Paketimizi yayınlayalım.

8

 

FM’de Olmayan Bir Table’ı Ekleme Yolları

Raporda kullanacağımız tabloların Cognos FM’de yaratılıp, paketin yayınlanıp bize ulaştığını daha önceden de söylemiştik. Bu case’imizde Raporumuzda kullanacağımız Tablonun COGNOS FM de olmadığı durumda neler yapacağımızdan bahsedeğim.

    1. İlk olarak bakmamız gereken Paketimizin içidir.  Yani tablomuz hem phisical layer’da hem de presentation layer’da oluşturulmuş,  fakat Pakette tanımlanmamış olabileceği için ,

 

kkk

 

Raporda kullanacağımız pakete çift tıklıyoruz 

13

Yukarıda çıkan ekranda örneğin T_ADRESLER tablosunu kullacak isek X işaretini Tik işaretine çeviriyoruz. Eğer bu yöntem işe yaramadıysa ,

2. İkinci olarak Physical Layer’da Tablo var mı yok mu diye bakıyoruz. Eğer yoksa,

yy

Hayat klasörüne sağ tıklayıp ->Meta Veri Sihirbazını Çalıştır ->

12    6      17

Buradan tüm tabloların beslendiği Source hangisi ise onun altındaki Tables’dan istediğimiz tabloları seçerek raporumuza da ekleyebiliriz.

20

En sondada içe aktar diyerek olayı Physical Layer’da tablomuzu tanımlamış oluyoruz. Ama tabiki de işimiz bitmiyor. FM’de tabloların ham hallerinin bulunduğu Physical Layer ve birbirleriyle ilişkilerinin bulunduğu Presentation Layer vardır. Biz şuanda seçtiğimiz tablomuzun ham halini oluşturduk şimdi hangi tablolarla ilişkisi olduğunu ve özelliklerini tanımlamak için aşağıdaki işlemleri yapıyoruz.

Örneğin T_Adresler tablomuza sağ tıklıyıp – > Yeni Sorgu Konusunda Birleştir.

Çıkan uyarı sayfasına -> NO diyoruz.

Bu şekilde tablomuzu Presentation Layer’a almak için bir nevi Duplicate etmiş oluyoruz. Duplicate etmiş olduğumuz tablo en sona eklenir ve bunu sürükle bırak ile Presantation Layer’a alabiliriz.

Artık Presantation Layer’da Objelerimizin özelliklerini (Attribute , Measure gibi ) ve ilişkilerini belirleyebiliriz. İlişkili olduğu tabloları da aşagıdaki gibi joinleyebiliriz.

20

21

FM’yi kaydetip kapatıyoruz. Daha sonra tüm yaptığımız işlemlerin Report Studio’da kullanacağımız rapora yansıması için değişiklik yaptığımız paketimizi yayınlıyoruz (bunu yukarıda göstermiştik.)

Daha sonra Cognos Report Studio’ya gelip,

Source -> Change Report Package’den ->

21

değişiklik yaptığımız raporumuzu seçiyoruz .

Dip Not : Eğer oluşturduğumuz raporda “no found ReportOutput” şeklinde bir hata alırsak ki bu aşağıda anlatacağım işlemleri her raporumuza uygulamalıyız.

24

Condition Explorer sekmesinden Variables’ı seçip Buradan ReportOutput’u ekleyip içerisine Expression Defination’da gördüğümüz kod parçasını yazdığımızda sorun düzelecektir.

25

Bir raporun Shortcut’ını almak için ise, Raporlarımızın olduğu More’dan Create a shourtcut to this entry seçeneğini seçiyoruz.

 

26                       27

Buradan Select another location ile shortcut’ını aldığımız raporun yerini belirleyebiliriz.

28

 

Öncelikle bu değerli bilgileri benimle hiç tereddütsüz paylaşan mesai arkadaşlarım Aysun Elmas ve Burak Kurtuluş’a buradan çok teşekkür ederim 😉

IBM Cognos ile alakalı anlatacağım konular şimdilik bu kadar, öğrenmeye devam ettikçe yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim .

 

Her şey gönlünüzce olsun sevgili BI Developerlar 😉

Koddit Yazılım ve Danışmanlık [email protected]

-->